Noteikumi

“Melnsils” ir daļa no Slīteres dabas rezervāta, tāpēc attieksmē pret apkārtējo vidi tiek ievērotas dabai iespējami visdraudzīgākās normas.

Atrodoties atpūtas kompleksa “Melnsils” teritorijā, viesis piekrīt “Melnsila” iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.

 • Lai izmantotu atpūtas kompleksa “Melnsils” pakalpojumus, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments: Pase vai ID karte, un jāveic attiecīgais maksājums pie administrācijas darbinieka pēc norādītajiem izcenojumiem, norādot arī autotransporta marku un valsts numura zīmi;
 • Atpūtas kompleksā uzturēšanās paredzēta tikai tā klientiem par atbilstošo maksu;
 • Atpūtas kompleksā aizliegts ievest ieročus, narkotikas un psihotropās vielas, ātri uzliesmojošas vielas;
 • Atpūtas kompleksa viesi apņemas ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas;
 • Atpūtas kompleksa administrācija neuzņemas materiālo atbildību par viesu personīgām mantām;
 • Uzturoties atpūtas kompleksa teritorijā, viesis apņemas ievērot nakts mieru pēc plkst. 23:00;
 • Atpūtas kompleksa viesiem mūziku atļauts atskaņot klusi, lai tā netraucētu citiem viesiem. Pēc pulksten 23:00 mūziku klausīties nav atļauts.
 • „Melnsila” diennakts norēķinu stunda ir plkst. 12:00. Ja atpūtnieks paliek atpūtas kompleksā pēc plkst. 12:00, īrniekam jāmaksā dienas maksa ½ naktsmītnes nomas (treileru vietas un telšu vietas nomas). Ja atpūtnieks paliek „Melnsilā” pēc plkst. 16:00, viņam jāmaksā par pilnu diennakti.
 • Kempingā treilera un telts vietas ierāda vienīgi kempinga administrācijas darbinieks. Patvaļīgi celt teltis ir aizliegts;
 • Aizliegts kurināt ugunskuru vai grilu tam neparedzētajā vietā, kā arī bez atpūtas kompleksa administratora atļaujas;
 • Naktsmītnēs aizliegts dedzināt sveces, to atļauts darīt tikai vietās, kur ir nodrošināti svečturi – iepriekš saskaņojot ar administrācijas darbiniekiem;
 • Atpūtas kompleksa viesiem ir pienākums pieskatīt savus bērnus, ievērojot drošību pie ūdens;
 • Atrodoties visā atpūtas kompleksa “Melnsils” teritorijā, kā arī kāpās un pludmalē:
  • Aizliegta iebraukšana ar mehanizēto transporta līdzekli,
  • Gājēji uz pludmali iet tikai pa šim nolūkam speciāli ierīkotiem ceļiem un taciņām ,
  • Automašīnas tiek novietotas tikai paredzētajos stāvlaukumos,
  • Aizliegta augu vākšana, zaru laušana, zāģēšana, ciršana, nokritušo vai satrūdējušo koku vākšana u.c. veida veģetācijas un zemsedzes bojāšana,
  • Atkritumi tiek izmesti tikai tam speciāli paredzētās atkritumu urnās.
 • Smēķēšanas ierobežojumi noteikti visā teritorijā, pludmalē, bērnu rotaļu laukumos, sabiedriskās ēdināšanas vietās. Smēķēt atļauts tikai tam speciāli paredzētās vietās;
 • Nepilngadīgām personām no plkst.22:00 līdz 07:00 aizliegts atrasties publiskās un izklaides vietās bez pieaugušo klātbūtnes;
 • Transportlīdzekļi stāvēšanai jānovieto tikai atļautajās – tam speciāli paredzētās vietās.
 • Viesim ir tiesības informēt atpūtas kompleksa administrāciju par priekšlikumiem, novērotajām saimnieciskās darbības nekārtībām, nepilnībām atpūtas kompleksā;
 • Viesu pienākums ir saudzēt atpūtas kompleksa materiālo bāzi. Par materiāliem zaudējumiem vainīgā persona atbild pilnā apmērā;
 • Uzturoties „Melnsilā”, viesiem jāievēro savstarpējo attiecību kultūra;
 • „Melnsila” darbinieki ir tiesīgi bez mājiņas īrnieka klātbūtnes ieiet telpā, lai novērstu avārijas situāciju, bojājumus;
 • Atpūtas kompleksā “Melnsils” ir atļauts ierasties ar suņiem un mājdzīvniekiem, ar noteikumu, ka pēc dzīvnieka tiek savākti atkritumi, tas neguļ naktsmītnes gultā, neskraida apkārt nepieskatīts pa teritoriju un netraucē citiem “Melnsils” apmeklētājiem. Ar suni vēlams pastaigāties tikai ar siksnu;
 • Par miera traucēšanu, necieņas izrādīšanu un bezkaunīgu rīcību, persona saucama pie atbildības;
 • Par trokšņošanu vai trokšņa pieļaušanu, ja tas traucē apkārtējo viesu mieru, persona saucama pie atbildības;
 • Atpūtas kompleksa darbiniekam ir tiesības izraidīt no atpūtas kompleksa viesus, kuri neievēro šos kārtības noteikumus, atsakoties no tiesībām saņemt atpakaļ maksu par pakalpojumiem;
 • Kempinga viesiem ir saistoši Rojas novada saistošie noteikumi “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rojas novadā” un Likums “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss”.

Kontaktinformācija:

Policija 110

Glābšanas dienests 112 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113 

Pašvaldības policija 28600215 

Rojas tūrisma informācijas centrs 

Selgas iela 33, Roja, Rojas novads, LV-3264 

Tel.: 63269594 , 28630590, 

tic@roja.lv, www.visit.roja.lv