Kokie duomenys tvarkomi?

Klientų – fizinių asmenų duomenys: vardas, pavardė, asmens tapatybės dokumento serija ir numeris, telefono numeris, el. pašto adresas (toliau – Duomenys).

RAB „Melnsilkrasts“ duomenų VALDYTOJO įsipareigojimai

RAB „Melnsilkrasts“ (kempingas „Melnsils“) tvarko tavo asmens duomenis, ir, būdami duomenų tvarkytojai, esame atsakingi už tai, kad duomenų tvarkymas būtų teisėtas, skaidrus ir saugus, remiantis Duomenų apsaugos įstatymu

Duomenų tvarkymas

Duomenys įrašomi paslaugų sutarčių ir rezervavimo programoje. Prie programos gali prisijungti tik įmonės darbuotojai. Prieiga apsaugota saugiu slaptažodžiu. Siekiant įgyvendinti teisėtus įmonės interesus, Duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims dėl skolos išieškojimo, bet laikantis pagrindinių Duomenų subjekto teisių ir laisvių reikalavimų. Jeigu Duomenys tvarkomi kitais tikslais, pirmiau turi būti gautas fizinio asmens – Duomenų subjekto – sutikimas. Surinkti asmens Duomenys neperduodami už Europos Sąjungos ribų.

Tvarkymo tikslai

RAB „Melnsilkrasts“ tvarko asmens Duomenis kempingo rezervavimo, klientų Duomenų bazės palaikymo ir rinkodaros tikslais (toliau – tikslas). Šie tikslai gali apimti duomenų įkėlimą į RAB „Melnsilkrasts“ ir kitų trečiųjų šalių tinklus, kuriuos valdo RAB „Melnsilkrasts“, taip pat rinkodaros medžiagos publikavimą. Asmens duomenis, kuriuos tvarkome, panaudos tik RAB „Melnsilkrasts“.
Asmens duomenų saugojimas

Kad pasiektų minėtus tikslus, dėl kurių RAB „Melnsilkrasts“ tvarko Tavo asmens duomenis, RAB „Melnsilkrasts“ asmens duomenis saugos tokį laikotarpį, koks atitinka RAB „Melnsilkrasts“ nuostatas arba trečiųjų šalių tinklo palaikymo nuostatas. Tu turi teisę reikalauti pateikti ataskaitą, kokia asmenine informacija disponuojama, ir registro išrašą. Tai galima padaryti nemokamai kartą per metus. Taip pat turi teisę reikalauti, kad būtų pakeista neteisinga informacija ir ištrinti asmens duomenys, arba bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir uždrausti naudoti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Turi teisę pateikti skundą dėl Tavo asmens duomenų tvarkymo valstybinei priežiūros įstaigai.

Duomenų atskleidimas

Duomenys gali būti atskleisti teisėsaugos institucijoms kompetentingo valstybės pareigūno prašymu.

Duomenų apsaugos inspektorius

Jei Tau kyla klausimų, susijusių su RAB „Melnsilkrasts“ asmens duomenų tvarkymu, dėl savo asmens duomenų nori susisiekti su mumis ar pateikti bet kokį prašymą, rašyk el. paštu info@melnsils.lv.

Apsigyvenę ir nakvodami kempinge / svečių namuose / būdami užeigos „Melnsils“ teritorijoje ir patalpose, Jūs pačiu buvimu reiškiate sutikimą su taisyklėmis, pripažįstate, kad su jomis susipažinote ir jas vykdysite.