Kempingo „Melnsils“ taisyklės

Kempingas “Melnsils” yra Slyterės gamtos rezervate, todėl bet kokia buitinė veikla negali daryti poveikio gamtinei aplinkai. Svečias, viešėdamas kempinge „Melnsils“, turi susipažinti su vidaus taisyklėmis ir įsipareigoti jų laikytis.

Norint naudotis kempingo „Melnsils“ paslaugomis, būtina pateikti asmens dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę ir administracijos darbuotojui sumokėti už kainoraštyje nurodytas paslaugas. Svečias taip pat privalo pateikti informaciją apie savo transporto priemonę – nurodyti automobilio markę ir valstybinį numerį. Apsigyventi kempingo „Melnsils“ teritorijoje leidžiama tik sumokėjus kainoraštyje nurodytą mokestį.

Į kempingo „Melnsils“ teritoriją draudžiama įsinešti ginklų, narkotinių ir psichotropinių, taip pat degių medžiagų. Kempingo „Melnsils“ svečiai įsipareigoja laikytis priimtų elgesio normų. Kempingo administracija neprisiima materialinės atsakomybės už svečių asmeninius daiktus.

Viešėdamas kempingo teritorijoje svečias įsipareigoja 22.00–8.00 val. laikytis nakties metu privalomos tylos. Negalima klausytis muzikos ir triukšmauti. Kitu metu prašome muziką leisti tyliai, kad netrukdytumėte kitiems kempingo svečiams.

Paros mokestis už buvimą kempingo „Melnsils“ teritorijoje skaičiuojamas nuo atvykimo dienos 15.00 val. iki kitos dienos 12.00 val. Jeigu svečias lieka kempingo „Melnsils“ teritorijoje po 12.00 val., tada darbuotojai turi teisę reikalauti sumokėti pusės paros kainą už vietos nuomą arba nakvynę. Jeigu svečias pasilieka po 16.00 val., turi sumokėti visą kainą, taip kaip mokėtų už buvimą visą parą.

Kempingo „Melnsils“ teritorijoje prikabinamųjų namelių ir palapinių vietas nurodo administracijos darbuotojas. Negalima statyti palapinių savavališkai. Draudžiama kūrenti laužą ar naudotis kepsnine tam neskirtoje vietoje ir be stovyklavietės administracijos darbuotojo leidimo.

Nakvynės patalpose draudžiama deginti žvakes. Tai daryti leidžiama tik tose vietose, kur yra žvakidės. Tai visada turi būti suderinta su administracijos darbuotoju.

Kempingo „Melnsils“ svečiai prašomi prižiūrėti vaikus, ypač įdėmiai stebėti juos būnant prie vandens kempingo „Melnsils“ teritorijoje; į kopas ir paplūdimį draudžiama įvažiuoti su varikline transporto priemone; pėstieji į paplūdimį gali eiti tik specialiai tam skirtais keliais ir takais; automobiliai gali būti statomi tik tam skirtose aikštelėse; draudžiama rinkti augalus, laužyti ir rinkti šakas, pjaustyti ir kapoti nuvirtusius ar supuvusius medžius ir pan., ką nors daryti augalams ar žemės paviršiui; atliekos gali būti išmestos tik į specialiai tam skirtas šiukšlių dėžes.

Rūkymo apribojimai nustatyti visoje teritorijoje, paplūdimyje, vaikų žaidimų aikštelėse, viešojo maitinimo vietose. Rūkyti leidžiama tik specialiai tam skirtose vietose.

Nepilnamečiams nuo 22.00–7.00 val. draudžiama būti viešose ir pramogų vietose be suaugusiųjų. Svečias turi teisę informuoti

kempingo „Melnsils“ administraciją apie taisyklių nesilaikymą, pastebėtus ūkinės veiklos trūkumus ir pažeidimus. Svečių pareiga yra saugoti kempingo „Melnsils“ turtą. Materialinius nuostolius, jeigu jų būtų, turėtų padengti juos padaręs asmuo.

Buvimo kempinge „Melnsils“ metu svečiai turi išlaikyti aukštą tarpusavio santykių kultūrą. Kempingo „Melnsils“ darbuotojas turi teisę be svečio sutikimo įeiti į patalpas, esant avarinei situacijai, sistemų pažeidimui.

Kempinge „Melnsils“ leidžiama būti su šunimis ir kitais naminiais gyvūnais, tačiau šeimininkas turi surinkti išmatas. Naminiai gyvūnai negali būti įleidžiami į lovą, lakstyti po teritoriją neprižiūrėti ir trukdyti kitiems kempingo svečiams. Pasivaikščiojimų metu šuo turi būti su pavadėliu.

Už tylos nesilaikymą, nepagarbą ir įžūlų elgesį asmuo gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Svečias taip pat atsakingas už tai, kad nebūtų triukšmaujama, neleisti triukšmauti, trukdant kitiems svečiams.

Kempingo „Melnsils“ darbuotojai turi teisę neleisti būti kempingo teritorijoje svečiams, kurie nesilaiko šių taisyklių. Mokestis už paslaugas tokiu atveju negrąžinamas.

Kempingo „Melnsils“ svečiams reikia laikytis Ruojos savivaldybės potvarkio „Viešosios tvarkos reikalavimai“ bei Latvijos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatų.

Kontaktinė informacija:

Policija 110
Gelbėjimo tarnyba 112
Greitosios medicinos pagalbos tarnyba 113
Savivaldybės policija 28600215
Ruojos turizmo informacijos centras: Selgas iela 33,
Ruoja, Ruojos savivaldybė, LV-3264
Tel.: 63269594 , 28630590, tic@roja.lv, www.visit.roja.lv

Apsigyvenę ir nakvodami kempinge / svečių namuose / būdami užeigos „Melnsils“ teritorijoje ir patalpose Jūs pačiu buvimu reiškiate sutikimą su taisyklėmis, pripažįstate, kad su jomis susipažinote ir jas vykdysite.