Gamtos paminklas Kaltenės kalvos

Pasirink pėsčiųjų maršrutus ir daugiau sužinok apie unikalius gamtinius darinius Kaltenėje.

Kaltenės kalvos yra unikalios visos Latvijos mastu, tai valstybės saugomas gamtos paminklas. Kas yra Kaltenės kalvos? Tai didelės į pylimą panašios uolienų sankaupos, apaugusios miškais. Jos susiformavo prieš kelis tūkstančius metų, atslūgus prie Baltijos buvusių ledynų ežerų vandenims. Vietiniai Ruojos gyventojai pasakoja: „Senovėje velnias nešė akmenį iš Švedijos į Talsus dešimtai kalvai, bet darė tai taip lėtai, kad, išaušus rytui, užgiedojo Kaltenės gaidys, ir velnias numetė akmenį toje vietoje, kur buvo.“ Kuria versija tikėti? Tai priklauso nuo jūsų! Aplankius Kaltenės kalvas, galima pateikti ir dar vieną – savąją – versiją, kaip galėjo susiformuoti toks unikalus uolų ir miško gamtovaizdis. Kaltenės kalvas galima apžiūrėti per jas einant trumpuoju (800 m) arba ilguoju (1,5 km) pėsčiųjų maršrutu.

Galbūt jus taip pat domina: