Putnu vērošana
Aktīvās migrācijas laikā Kolkasragu stundā pārlido vairāki desmiti tūkstošu putnu. Pavasarī tur sastopamas gandrīz visas Latvijas putnu sugas. Kolkasraga piekrastes ūdeņi un Irbes šaurums ir nozīmīga barošanās vieta caurceļojošajiem un ziemojošajiem ūdensputniem.
Tev varētu interesēt: