Kādi dati tiek apstrādāti?

Klientu – fizisku personu – dati: vārds, uzvārds, personas apliecinoša dokumenta sērija un numurs, tālruņa numurs, e-pasta adrese, (turpmāk – Dati).

SIA “Melnsilkrasts” datu PĀRZIŅA pienākumi

Kad SIA “Melnsilkrasts” (kempings “Melnsils”) apstrādā Tavus personas Datus, mēs esam Datu apstrādātājs un esam atbildīgi par to, lai personas Dati tiktu apstrādāti likumīgi, pārredzami un droši, kā arī saskaņā ar Datu aizsardzības likumu.

Datu apstrāde

Dati ir ierakstīti pakalpojumu līgumos un rezervāciju programmā. Programmai var piekļūt tikai uzņēmuma darbinieki Piekļuve ir aizsargāta ar drošu paroli. Lai realizētu uzņēmuma likumiskās intereses, ievērojot Datu subjekta pamattiesības un brīvības, Dati var tikt nodoti trešajām personām parādu piedziņas veikšanai. Ja Dati tiek apstrādāti citiem mērķiem, iepriekš tiks pieprasīta fiziskās personas – Datu subjekta – piekrišana Datu apstrādei. Savāktie personas Dati netiks pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības.

Apstrādes mērķi

SIA “Melnsilkrasts” apkopo personas Datus kempinga rezervāciju apstrādei, klientu Datu bāzes uzturēšanai un mārketinga nolūkos (“Mērķis”). Mērķis var ietvert datu ievietošanu SIA “Melnsilkrasts”, un citu trešo pušu tīmekļa resursos, kas pieder SIA “Melnsilkrasts”, un mārketinga materiālu publicēšanu. Personas datus, ko mēs apkopojam, izmantos tikai SIA “Melnsilkrasts”.

Personas datu saglabāšana

Lai sasniegtu mērķi, kādā SIA “Melnsilkrasts” apstrādā Tavus personas datus, SIA “Melnsilkrasts” glabās personas datus laika posmā, kas atbilst SIA “Melnsilkrasts” noteikumiem vai trešās puses tīmekļa resursu nosacījumiem. Tev ir tiesības pieprasīt ziņojumu par to, kāda personīgā informācija par Tevi ir mūsu rīcībā, pieprasot reģistra izrakstu. To var veikt bez maksas reizi gadā. Tev ir arī tiesības pieprasīt, lai nepareiza informācija tiktu mainīta, Tava personīgā informācija tiek izdzēsta vai Tava piekrišana personas datu apstrādei tiek atsaukta jebkurā brīdī un turpmāk būtu aizliegts izmantot Tavu personīgo informāciju tiešā mārketinga nolūkos. Tev ir tiesības iesniegt sūdzības par Tavu personas datu apstrādi valsts uzraudzības iestādē.

Datu izpaušana

Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošajām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu.

Datu aizsardzības inspektors

Ja Tev ir kādi jautājumi par SIA “Melnsilkrasts” personīgo datu apstrādi, vēlies sazināties ar mums saistībā ar saviem personas datiem, vai vēlies iesniegt jebkuru pieprasījumu, lūdzu, raksti uz e-pasta adresi info@melnsils.lv.

Uzturoties un nakšņojot Kempinga / Viesu nama / Kroga “Melnsils” teritorijā un telpās Jūs automātiski apliecinat, ka esat iepazinies ar visiem augstāk minētajiem noteikumiem un apņemieties tos pilnībā ievērot.